BISERICI DIN DIASPORA

MANASTIREA DIN NAMUR

Dragi prieteni,
 
Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului din Namur Vedrin  Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului" Namur, Belgia  a devenit deja un spațiu familiar nu numai pentru românii din Belgia dar și pentru cei din Luxemburg, Olanda, Germania, chiar și   Franta sau Anglia, corespunzând nevoilor existențiale, liturgice, duhovnicești, sociale și culturale pentru toți cei care viețuiesc în această zonă a Europei.
 
Va invit sa devenim ctitori!
 
Cate putin de la fiecare si impreuna se poate reusi asa ca va rog dati mai departe acest anunt.
Trimiteti un pomelnic de ctitorie astfel incat, cu ajutorul lui Dumnezeu sa fim partasi cu totii acestei lucrari!
 
Va invit sa dati mai departe acest mesaj si sa vorbiti prietenilor vostri despre asta!
 
Pe 25 iunie trebuie platita rata si pana acum s-au strans mai putin de jumatate din bani iar daca nu avem banii pierdem manastirea!
 
 
 
 
 
 
 
RO
Comunitatea închinatorilor Mănăstirii "Acoperământul Maicii Domnului"
Vedrin-Namur
"Vino si vezi!" (Ioan 1:46)
 
Mănăstirea"Acoperământul Maicii Domnului" din Vedrin-Namur este prima mănăstire românească din Benelux.
 
Din mila lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor Săi, aceasta aparţine comunităţii româneşti din mai 2011, în urma cumpărării unei foste mănăstiri catolice de rit bizantin.
În cei aproape trei ani care au trecut, rugăciuni, slujbe, conferințe, întâlniri duhovnicești, cateheze pentru copii şi tineri, cursuri de iconografie şi de muzică bizantină s-au desfășurat pentru folosul şi bucuria multora.
Am vrea sa susținem si anul acesta obștea de maici, şi să mărturisim împreună prezența ortodoxă pe aceste pământuri.
Însă a ctitori este lucru greu şi anevoios. La sfârșitul lui iunie trebuie plătită a patra  rată (de aproximativ 53.000 €) la împrumutul pentru achiziționarea mănăstirii.
Facem un apel călduros pentru contribuții la plata ratelor.
 
Ne-am bucura sa fiți părtași la această lucrare venind şi văzându-o, rugându-vă împreună cu noi şi făcând donații în contul: IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, beneficiar A.S.B.L « C.O.P.M.D. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). În "Communication" scrieţi un pomelnic pentrulista de ctitori.
 
Pentru orice alte informaţii, îl puteti contacta pe părintele Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), desemnat de Înaltpreasfinţitul Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale pentru demersurile legate de rambursarea împrumutuluipentru cumpărarea mănăstirii.
 
Şansa aceasta - de a deveni ctitori „pururea pomeniţi“- nu ni se dă des!
 
Mulţumim celor care ne-au ajutat deja şi celor care ne vor ajuta. Domnul să răsplătească!
*******
Adresa mănăstirii: 5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
FR
Le Monastère de la « Protection de la Mère de Dieu » de Vedrin-Namur
"Viens et vois" (Jean 1:46)
 
Le Monastère de la « Protection de la Mère de Dieu » de Vedrin-Namur estle premier monastère roumain du Benelux. Par la miséricorde de Dieu, avec l'aide de Son peuple, il appartient à la communauté roumaine depuis le mois de mai 2011, après l'achat d'un ancien monastère catholique de rite byzantin.
Au cours des deux années qui se sont écoulées, par la miséricorde de Dieu, des prières, des services et des activités spirituelles (conférences, réunions spirituelles, catéchèses pour les enfants et les jeunes, des cours d'iconographie, des cours de musique byzantine) ont été organisés pour le bénéfice – mais surtout pour la joie – d'un public nombreux.
On aimerait soutenir cette année aussi les moniales et confesser ainsi la présence orthodoxe sur ces terres.
Mais bâtir un monastère est un travail dur et difficile. À lafin du mois de juin arrive l'échéance pour le paiement de la quatrieme  tranche de 53.000 du prêt bancaire pour l'achat du monastère.
 
Nous faisons donc un appel chaleureux aux contributions pour aider à payer ces tranches.
 
Nous aimerions que vous soyez partie prenante à ce travail, en venant et en voyant par vous mêmes, en priant avec nous et faisant des dons sur le compte:IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, bénéficiaire C.O.P.M.D. a.s.b.l. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). Dans le champ intitulé « Communication », veuillez inscrire le nom des personnes à mentionner dans la liste des fondateurs et dans nos prières.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Père Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), nommé par Monseigneur Joseph, Archevêque et Métropolite du Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale pour veiller aux démarches de remboursement du prêt pour l’achat du monastère.
 
La chance de devenir fondateur « dont l'on se souviendrait toujours » ne se présente pas souvent.
Nous remercions ceux qui ont déjà aidé et ceux qui vont nous aider.
Que le Seigneur vous récompense!
**********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
 
NL
Het klooster van de "Bescherming van de Moeder Gods" te Vedrin-Namen
 
Het klooster van de "Bescherming van de Moeder Gods" te Vedrin-Namen is het eerste Roemeens-Orthodoxe klooster in deBenelux. Door de genade Gods, en met de hulp van Zijn volk, is het gebouw, vroeger een katholiek klooster van de Byzantijnse ritus, in mei 2011 eigendom geworden van de Roemeense gemeenschap.
Religieuze diensten en andere spirituele activiteiten (conferenties, spirituele bijeenkomsten, catechese voor kinderen en jongeren, cursussen iconografie, cursussen Byzantijnse muziek) georganiseerd, tot vreugde van een talrijk publiek.
Een klooster bouwen is echter harde en moeizame arbeid. Wij hebben een banklening opgenomen en aan het einde vanjuni moet de termijn van € 53.000 worden betaald.
 
Wij doen daarom een hartelijk beroep op u om ons te ondersteunen bij deze terugbetaling.
 
Wij hopen dat u zich bij dit werk zult willen aansluiten, door met ons te bidden en door een gift over te maken op de volgende bankrekening:IBAN BE91 3630 8648 8876, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, op naam van C.O.P.M.D. a.s.b.l. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). Onder "mededeling" kunt u de namen aangeven van de personen die op delijst van stichters en in onze gebeden zullen voorkomen.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen metVader Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), die door Aartsbisschop and Metropoliet Iosif is belast met de administratie van het klooster en de terugbetaling van de lening.
 
Men krijgt niet elke dag de kans stichter te worden en zijn naam "eeuwig te laten voortleven".
Wij danken allen die ons reeds geholpen hebben of dat nog zullen doen.
Moge de Heer het u lonen!
**********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
EN
The Protection of the Mother of God Monastery at Vedrin (Namur)
'Come and See!'(John 1:46)
 
The Protection of the Mother of God Monastery at Vedrin (Namur) is thefirst Romanian monastery in the Benelux countries. Through God’s mercy, with the help of His people, the Monastery has belonged to the Romanian community sinceMay 2011, following the purchase of the former Byzantine-rite catholic monastery.
In the last two years, prayers, services and spiritual activities (conferences, spiritual meetings, catechesis for children and young people, iconography courses, Byzantine music courses) have been organised for the benefit ­– and above all for the joy – of many. This year also we would like to support the nuns’
community and thus confess the orthodox presence on these lands.
 
Building a monastery is not easy taskthough. The third instalment of €53 000 to repay the bank loan for the purchase of the monastery is dueat the end of June.
 
We therefore kindly ask for contributions towards these repayments.
We would like you to be involved in this work, coming and seeing, praying with us and making donations to account:IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, beneficiary C.O.P.M.D. a.s.b.l. ('Protection of the Mother of God Orthodox' Community). Under ‘Communication’, please give the names of those to be included in thelist of founders and remembered in our prayers.
For any additional information, please contactFather Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), who has been appointed by Monseigneur Joseph, Archbishop and Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern Europe to deal with the repayment of the loan and the running of the monastery.
 
The opportunity to become a founder ‘who will be remembered always’ does not come along very often.
We thank those who have already helped and those who will do so.
May the Lord reward you!
***********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
 
 
 
 


  

  

 


__._,_.___
 

Envoyé par : gabriela pipirig <gabirig@yahoo.com>

Centru Bisericesc Munchen

Biserica la Champigny sur Marne

Rogu-va anuntati pe cei care sunt in imprejurimi si care poate sunt descurajati de distantele lungi catre parohiile existente.
Poate ca aparitia unei parohii noi in apropierea locuintei lor le va da posibilitatea cultivarii lui Dumnezeu in viata lor de acum inainte ... 
 
 
1. Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale, la
Champigny sur Marne (94) incepand din data de 30 noiembrie s-au pus bazele unei parohii ortodoxe romanesti care functioneaza la adresa:
44 Avenue d'Alsace Lorraine 
94500 Champigny-sur-Marne
 
Din Paris la ora 9h10 Chatelet les Halles se poate veni cu RER A in directia Boissy-Saint-Leger pana la statia Champigny. De aici se poate lua: busul 306 in directia direction Saint-Maur-Creteil-RER si se coboara la statia Neptune de acolo se merge pe jos 8 min. Se ajunge la biserica la ora 9h57
 
9h00 Chatelet les Halles se poate veni cu RER A in directia Boissy-Saint-Leger pana la statia Joinville-le-Pont. De aici se poate lua: busul 108 in directia Jeanne Vacher si se coboara la statia Jean-Baptiste Clement de acolo se merge pe jos 8 min.
Se ajunge la biserica la ora 9h43
 
P. Ioan Draganicea
 
2. S-au slujit deja doua sfinte liturghii doua duminici la rand. In prima p Razvan Ionescu, in a doua p. Ioan Draganicea. 
    Duminica urmatoare va fi din nou p Razvan Ionescu. 
 
3. Aceasta parohie este detinata cu precadere celor care locuiesc in proximitate. Va asteptam pe toti cu drag !

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×