NEPSIS

SOS Manastirea din NAMUR!

Dragi prieteni,
 
Manastirea Acoperamantul Maicii Domnului din Namur Vedrin  Mănăstirea "Acoperământul Maicii Domnului" Namur, Belgia  a devenit deja un spațiu familiar nu numai pentru românii din Belgia dar și pentru cei din Luxemburg, Olanda, Germania, chiar și   Franta sau Anglia, corespunzând nevoilor existențiale, liturgice, duhovnicești, sociale și culturale pentru toți cei care viețuiesc în această zonă a Europei.
 
Va invit sa devenim ctitori!
 
Cate putin de la fiecare si impreuna se poate reusi asa ca va rog dati mai departe acest anunt.
Trimiteti un pomelnic de ctitorie astfel incat, cu ajutorul lui Dumnezeu sa fim partasi cu totii acestei lucrari!
 
Va invit sa dati mai departe acest mesaj si sa vorbiti prietenilor vostri despre asta!
 
Pe 25 iunie trebuie platita rata si pana acum s-au strans mai putin de jumatate din bani iar daca nu avem banii pierdem manastirea!
 
 
 
 
 
 
 
RO
Comunitatea închinatorilor Mănăstirii "Acoperământul Maicii Domnului"
Vedrin-Namur
"Vino si vezi!" (Ioan 1:46)
 
Mănăstirea"Acoperământul Maicii Domnului" din Vedrin-Namur este prima mănăstire românească din Benelux.
 
Din mila lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor Săi, aceasta aparţine comunităţii româneşti din mai 2011, în urma cumpărării unei foste mănăstiri catolice de rit bizantin.
În cei aproape trei ani care au trecut, rugăciuni, slujbe, conferințe, întâlniri duhovnicești, cateheze pentru copii şi tineri, cursuri de iconografie şi de muzică bizantină s-au desfășurat pentru folosul şi bucuria multora.
Am vrea sa susținem si anul acesta obștea de maici, şi să mărturisim împreună prezența ortodoxă pe aceste pământuri.
Însă a ctitori este lucru greu şi anevoios. La sfârșitul lui iunie trebuie plătită a patra  rată (de aproximativ 53.000 €) la împrumutul pentru achiziționarea mănăstirii.
Facem un apel călduros pentru contribuții la plata ratelor.
 
Ne-am bucura sa fiți părtași la această lucrare venind şi văzându-o, rugându-vă împreună cu noi şi făcând donații în contul: IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, beneficiar A.S.B.L « C.O.P.M.D. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). În "Communication" scrieţi un pomelnic pentrulista de ctitori.
 
Pentru orice alte informaţii, îl puteti contacta pe părintele Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), desemnat de Înaltpreasfinţitul Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale pentru demersurile legate de rambursarea împrumutuluipentru cumpărarea mănăstirii.
 
Şansa aceasta - de a deveni ctitori „pururea pomeniţi“- nu ni se dă des!
 
Mulţumim celor care ne-au ajutat deja şi celor care ne vor ajuta. Domnul să răsplătească!
*******
Adresa mănăstirii: 5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
FR
Le Monastère de la « Protection de la Mère de Dieu » de Vedrin-Namur
"Viens et vois" (Jean 1:46)
 
Le Monastère de la « Protection de la Mère de Dieu » de Vedrin-Namur estle premier monastère roumain du Benelux. Par la miséricorde de Dieu, avec l'aide de Son peuple, il appartient à la communauté roumaine depuis le mois de mai 2011, après l'achat d'un ancien monastère catholique de rite byzantin.
Au cours des deux années qui se sont écoulées, par la miséricorde de Dieu, des prières, des services et des activités spirituelles (conférences, réunions spirituelles, catéchèses pour les enfants et les jeunes, des cours d'iconographie, des cours de musique byzantine) ont été organisés pour le bénéfice – mais surtout pour la joie – d'un public nombreux.
On aimerait soutenir cette année aussi les moniales et confesser ainsi la présence orthodoxe sur ces terres.
Mais bâtir un monastère est un travail dur et difficile. À lafin du mois de juin arrive l'échéance pour le paiement de la quatrieme  tranche de 53.000 du prêt bancaire pour l'achat du monastère.
 
Nous faisons donc un appel chaleureux aux contributions pour aider à payer ces tranches.
 
Nous aimerions que vous soyez partie prenante à ce travail, en venant et en voyant par vous mêmes, en priant avec nous et faisant des dons sur le compte:IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, bénéficiaire C.O.P.M.D. a.s.b.l. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). Dans le champ intitulé « Communication », veuillez inscrire le nom des personnes à mentionner dans la liste des fondateurs et dans nos prières.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Père Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), nommé par Monseigneur Joseph, Archevêque et Métropolite du Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale pour veiller aux démarches de remboursement du prêt pour l’achat du monastère.
 
La chance de devenir fondateur « dont l'on se souviendrait toujours » ne se présente pas souvent.
Nous remercions ceux qui ont déjà aidé et ceux qui vont nous aider.
Que le Seigneur vous récompense!
**********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
 
NL
Het klooster van de "Bescherming van de Moeder Gods" te Vedrin-Namen
 
Het klooster van de "Bescherming van de Moeder Gods" te Vedrin-Namen is het eerste Roemeens-Orthodoxe klooster in deBenelux. Door de genade Gods, en met de hulp van Zijn volk, is het gebouw, vroeger een katholiek klooster van de Byzantijnse ritus, in mei 2011 eigendom geworden van de Roemeense gemeenschap.
Religieuze diensten en andere spirituele activiteiten (conferenties, spirituele bijeenkomsten, catechese voor kinderen en jongeren, cursussen iconografie, cursussen Byzantijnse muziek) georganiseerd, tot vreugde van een talrijk publiek.
Een klooster bouwen is echter harde en moeizame arbeid. Wij hebben een banklening opgenomen en aan het einde vanjuni moet de termijn van € 53.000 worden betaald.
 
Wij doen daarom een hartelijk beroep op u om ons te ondersteunen bij deze terugbetaling.
 
Wij hopen dat u zich bij dit werk zult willen aansluiten, door met ons te bidden en door een gift over te maken op de volgende bankrekening:IBAN BE91 3630 8648 8876, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, op naam van C.O.P.M.D. a.s.b.l. (Communauté orthodoxe « Protection de la Mère de Dieu »). Onder "mededeling" kunt u de namen aangeven van de personen die op delijst van stichters en in onze gebeden zullen voorkomen.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen metVader Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), die door Aartsbisschop and Metropoliet Iosif is belast met de administratie van het klooster en de terugbetaling van de lening.
 
Men krijgt niet elke dag de kans stichter te worden en zijn naam "eeuwig te laten voortleven".
Wij danken allen die ons reeds geholpen hebben of dat nog zullen doen.
Moge de Heer het u lonen!
**********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
EN
The Protection of the Mother of God Monastery at Vedrin (Namur)
'Come and See!'(John 1:46)
 
The Protection of the Mother of God Monastery at Vedrin (Namur) is thefirst Romanian monastery in the Benelux countries. Through God’s mercy, with the help of His people, the Monastery has belonged to the Romanian community sinceMay 2011, following the purchase of the former Byzantine-rite catholic monastery.
In the last two years, prayers, services and spiritual activities (conferences, spiritual meetings, catechesis for children and young people, iconography courses, Byzantine music courses) have been organised for the benefit ­– and above all for the joy – of many. This year also we would like to support the nuns’
community and thus confess the orthodox presence on these lands.
 
Building a monastery is not easy taskthough. The third instalment of €53 000 to repay the bank loan for the purchase of the monastery is dueat the end of June.
 
We therefore kindly ask for contributions towards these repayments.
We would like you to be involved in this work, coming and seeing, praying with us and making donations to account:IBAN BE91 363-0864888-76, SWIFT (BIC): BBRU BEBB, beneficiary C.O.P.M.D. a.s.b.l. ('Protection of the Mother of God Orthodox' Community). Under ‘Communication’, please give the names of those to be included in thelist of founders and remembered in our prayers.
For any additional information, please contactFather Ciprian Grădinaru (pr.ciprian@manastirea.be), who has been appointed by Monseigneur Joseph, Archbishop and Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern Europe to deal with the repayment of the loan and the running of the monastery.
 
The opportunity to become a founder ‘who will be remembered always’ does not come along very often.
We thank those who have already helped and those who will do so.
May the Lord reward you!
***********
5020 Vedrin (Namur), Rue Su'l Tidge 86
 
 
 
 
 
 


  

  

 


__._,_.___
 

Envoyé par : gabriela pipirig <gabirig@yahoo.com>

Pèlerinage (francophone) en Géorgie

Hristos a inviat!
 
In luna septembrie se organizeaza un pelerinaj la manastirile orodoxe din Georgia. Pelerinajul va fi francofon, datorita cererii venite din partea parohiei francofone "Sf. Martin si Sf. Siluan" din Metz. 
 
Mai jos aveti detaliile pelerinajului, in franceza. Daca vreti, le puteti transmite prietenilor sau cunostintelor dvs. care vorbesc limba franceza.
 
Daca aveti intrebari (sau pentru posibile inscrieri), nu ezitati sa ma contactati.
 
Sfanta Nina, luminatoarea Georgiei, sa ne insoateasca cu rugaciunile sale!
 
Bogdan Grecu
 
***
Pèlerinage (francophone) en Géorgie
 
Avec la bénédiction du Métropolite Joseph, le Centre de Pèlerinage de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale vous propose une expérience spirituelle au cœur de la Géorgie. 
Nous parcourrons le pays sur les traces de Sainte Nino et des treize saints Pères Syriens fondateurs du monachisme en Géorgie, nous découvrirons de nombreux monastères et participerons à des offices liturgiques tout au long du pèlerinage.
 
Du 10 au 17 septembre 2014 (avec possibilité du prolongation)
  
Nombre de places : entre 20 et 30. Un minimum de 15 participants est nécessaire pour que le pèlerinage puisse être organisé.
 
Monseigneur Marc, évêque auxiliaire de notre Métropole, nous accompagnera pendant quelques jours.
 
Prix (billet d’avion non inclus):
-          400 euros pour un groupe de 30 personnes
-          450 euros pour un groupe entre 15 et 20 personnes.
  
Date limite d'inscription: 15 juin 2014
 
Itinéraire (sous réserve de légères modifications) :
 
Tbilissi – Mtskhéta (la cathédrale de Svétitskhovéli et les monastères de Djvari, Samtavro et Chio-Mgvime) – Kakhétie : les monastères d’Alaverdi, Grémi, Chouamta, Nekressi, Ikalto, Bodbé (où se trouve la tombe de Sainte Nino), la laure de Saint David Garedja – Tbilissi.
 
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de rester en Géorgie quelques jours supplémentaires après le 17 septembre (moyennant un supplément de 50 euros par jour et par personne) pour visiter la partie ouest du pays, avec l’ensemble monastique de Vardzia et différents monastères de la région de Koutaissi.

Informations pratiques
Le pèlerinage débute et finit à Tbilissi. Pour y arriver en partant d’Europe Occidentale, il y a plusieurs possibilités de vol avec escale, arrivant à Tbilissi pendant la nuit. Un moyen assez économique est offert par la compagnie turque Pegasus Airlines.  
  
Le prix comprend : les transports en bus confort, l’hébergement confort et la pension complète, toutes les visites des objectifs touristiques, les services d’un guide polyglotte.
Ce prix ne comprend pas : votre aller/retour en Géorgie, l'assurance voyage, vos dépenses personnelles.
 
En attendant que le nombre minimum de 15 inscriptions soit atteint, nous vous recommandons de ne pas acheter les billets d'avion avant de nous en avoir parlé.
 
Nous vous aiderons volontiers à trouver les meilleures solutions pour le transport. N’hésitez pas à nous contacter !
 
Formalités : Pour les ressortissants de l'UE, le site du Ministère des affaires étrangères de Géorgie indique qu’une carte d'identité en cours de validité est suffisante. Cependant il est tout de même conseillé d’avoir un passeport. Pour les autres nationalités, un passeport en cours de validité est obligatoire. (http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=96)
 
Pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement, merci de nous contacter par mail: pelerin@mitropolia.eu ou tel: + 33 (0)6 05 68 94 50.

Congres Nepsis - Marea Britanie si Irlanda

Hristos a inviat!

Dragi participanti,

Inscrierile pentru Congresul Nepsis - Marea Britanie si Irlanda, ce va avea loc in acest an la Cardiff (Tara Galilor) in perioada 27-29 Iunie, sunt acum deschise. Va rugam sa va inregistrati online, prin completarea formularului pe care il gasiti la adresa:

https://www.surveymonkey.com/s/TaraGalilor2014

Invitatul Congresului din acest an va fi chiar IPS Parinte Mitropolit Iosif.

Ziua de vineri, 27 iunie, va fi rezervata vizitarii orasului Cardiff. In urma survey-ului trimis in luna februarie tinerilor Neptici, a reiesit dorinta acestora de a cunoaste mai multe amanunte despre viata sfintilor locali. Pentru aceasta, avem bucuria de a il avea invitat pe Parintele Arhimandrit Deiniol de la Misiunea Ortodoxa a Tarii Galilor din Blaenau Ffestiniog, care va insoti grupul in ziua de vineri si va oferi explicatii despre bogata istorie a sfintilor din Tara Galilor.

In ziua de sambata vor fi conferinte si ateliere pe diferite teme cu caracter duhovnicesc, urmate de vecernie, iar duminica Sfanta Liturghie arhiereasca pentru Sfintii Apostoli Petru si Pavel.

Inscrierile pentru Congres sunt deschise pana in 14 iunie 2014 pentru cei care doresc sa fie cazati la familii de romani din Cardiff si imprejurimi si pana in 25 iunie 2014 pentru participantii care nu au nevoie de cazare. Parohia ‘Tuturor Sfintilor’ din Cardiff va face tot posibilul sa asigure cazare participantilor pentru noptile de 26/27, 27/28, 28/29 si 29/30 iunie. De asemenea, sprijin logistic pentru plecari, sosiri si deplasari in Cardiff va fi disponibil, in masura posibilitatilor locale, intre 26-30 iunie 2014.

Mai multe detalii, inclusiv programul Congresului, puteti gasi in afisul atasat, pe care va rugam sa-l distribuiti cat mai larg. Pentru corespondenta si informatii legate de Congres, va rugam contactati-ne la adresa de email nepsisUKIE@yahoo.com. Vom reveni cu mai multe informatii pe masura ce toate detaliile privind Congresul vor fi definitivate.

Precizam ca participarea la Congres este deschisa Nepticilor de orice varsta din intreaga Mitropolie, nu numai celor din UK si Irlanda. Va asteptam cu drag la sfarsitul lui in iunie!

Doamne ajuta.

Pr. Mihai

Preot coordonator, Nepsis UK

==================================================

Fr. Mihai-Razvan Novacovschi

rnovacovschi@hotmail.com

Tel: 07702 051543

Parohia Ortodoxa Romana 'Sf. Apostol Andrei', Birmingham-West Midlands

Romanian Orthodox Parish 'St. Andrew the Apostle', Birmingham-West Midlands

Maillist: parohiabirmingham@yahoogroups.co.uk

Website: www.parohiabirmingham.org.uk

St. Francis Hall, University of Birmingham Chaplaincy

Opposite no 110, Edgbaston Park Road, Birmingham B15 2UD

==================================================

Congres nepsis 2014Congres nepsis 2014 (361.16 Ko)

Christ is Risen!

 

Dear participants,

 

Registrations are now open for the Nepsis UK and Ireland Congress 2014, taking place in Cardiff between 27-29 June. Please register online by completing the form available at this link:

 

https://www.surveymonkey.com/s/TaraGalilor2014

This year our main speaker will be His Eminence Metropolitan Joseph, of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern Europe.

On Friday, 27 June, we shall take a tour of the city of Cardiff. In the survey we sent out in February some of you showed interest in the local Saints. As a result, on Friday we shall have with us Archimandrite Deiniol from the Orthodox Mission in Wales, Blaenau Ffestiniog, who will be speaking about the Saints of Wales.

On Saturday, 28 June, we shall have conferences and workshops on several themes of spirituality, followed by Vespers. On Sunday, 29 June, we shall participate in the Episcopal Divine Liturgy for the feast of the Holy Apostles Peter and Paul.

 

The registration for the Congress is open until 14 June 2014 for those requesting accommodation with families in the Cardiff area, and until 25 June 2014 for those that do not require local accommodation. The Parish of All Saints in Cardiff will try to provide accommodation for the nights of 26/27, 27/28, 28/29 and 29/30 June. We will also endeavour to provide logistic help for arrivals, departures and transport within the Cardiff area between 26-30 June 2014.

 

You can find more details about the Congress in the attached poster, which we kindly ask you to distribute widely, to anyone that may be interested. To get more information about the Congress, please contact us at nepsisUKIE@yahoo.com. We will get back to you with more information as we finalise all the details of the Congress.

 

Participation to the Nepsis Congress is open to anyone interested, regardless of nationality, country, age or religious affiliation. During the Congress we will use both Romanian and English and we shall endeavour to provide translation where necessary. Please mention any translation requirements on the registration form.

 

We look forward to see you at the end of June!

 

Yours in Christ,

 

Fr. Mihai

 

Coordinator priest, Nepsis UK

==================================================

Fr. Mihai-Razvan Novacovschi

rnovacovschi@hotmail.com

Tel: 07702 051543

Parohia Ortodoxa Romana 'Sf. Apostol Andrei', Birmingham-West Midlands

Romanian Orthodox Parish 'St. Andrew the Apostle', Birmingham-West Midlands

Maillist: parohiabirmingham@yahoogroups.co.uk

Website: www.parohiabirmingham.org.uk

St. Francis Hall, University of Birmingham Chaplaincy

Opposite no 110, Edgbaston Park Road, Birmingham B15 2UD

==================================================

Nepsis congress 2014enNepsis congress 2014en (351.99 Ko)

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site